NASZE PROJEKTY

KIM JESTEŚMY?

Fundacja Polskiego Języka Migowego jest bardzo młodą organizacją, bowiem założoną w 2019r., ale wolontariusze Fundacji mają olbrzymie doświadczenia w organizacji i realizacji projektów społecznych. Wolontariusze w przeszłości koordynowali projekty m.in. sfinansowane z Narodowego Banku Polskiego – „Ekonomia Khana w Polskim Języku Migowym”, „Ekonomia w rękach Głuchych”; z Polsko-Litewskiej Funduszy Wymiany Młodzieży – „Obóz integracyjny dla niesłyszącej młodzieży z Polski i Litwy”, współpracują z Fundacją „Edukacja dla przyszłości”, gdzie dotąd przetłumaczyli łącznie 127 filmów ze zródeł Akademii Khana na polski język migowy jako pierwsi na świecie. Jeden z naszych wolontariuszy koordynuje klub sportowy dla niesłyszących w Warszawie. W 2019 roku Fundacja wspólnie z Centrum Polskiego Języka Migowego zorganizowała obóz polskiego języka migowego dla rodziców z dziećmi w Smardzewicach, gdzie rodzice mogli się nauczyć PJM od strony teorii jak i praktyki, a dzieci mogły poznać polski język migowy poprzez zabawę połączoną z nauką.

Celem nadrzędnym fundacji jest działalność m.in. na rzecz popularyzacji polskiego języka migowego w środkach masowego przekazu: w kulturze, w instytucjach edukacyjnych i innych instytucjach publicznych. Fundacja planuje wprowadzić polski język migowy docelowo we wszystkich muzeach w Polsce, by otworzyć kulturę dla osób Głuchych, którzy jednocześnie są polskimi obywatelami, a byli dotąd pomijani w dostępie do kultury. 

CELE FUNDACJI

Celami Fundacji PJM są:

1. Popularyzacja Polskiego Języka Migowego i Kultury Głuchych,
2. Wspieranie użytkowników Polskiego Języka Migowego w rozwoju ich języka,
3. Edukacja nt. Polskiego Języka Migowego jako natywnego języka Głuchych,
4. Upowszechnianie komunikacji w Polskim Języku Migowym,
5. Popularyzacja Polskiego Języka Migowego w środkach masowego przekazu: w kulturze, w instytucjach edukacyjnych i innych instytucji publicznych,
6. Działalność wspomagająca rozwój osobisty, społeczny i zawodowy użytkowników Polskiego Języka Migowego,
7. Podniesienie jakości nauczania i uczenia się Polskiego Języka Migowego,
8. Nauka Polskiego Języka Migowego przez dzieci i młodzież,
9. Wpieranie działalności wydawniczej związanej z Polskim Językiem Migowym.

KONTAKT

KAROLINA BOCIAN

Kierownik ds. projektów społecznych
tel. 663 970 449
wspolpraca@polskijezykmigowy.pl