KONCEPCJA:

Coolturalny Festiwal Głuchych to projekt, którego celem było przeprowadzenie 8 warsztatów z polskim językiem migowym  (PJM) w roli głównej, a ideą dostrzeżenie przez uczestników festiwalu, że polski język migowy to alternatywa języka polskiego służąca do komunikacji ze społecznością osób g/Głuchych. Podczas warsztatów, przekazaliśmy wszystkim zainteresowanym podstawową wiedzę i umiejętności  z zakresu polskiego języka migowego, celem dalszej komunikacji z osobami z wadą słuchu, a także likwidacji barier komunikacyjnych w relacjach międzyludzkich. Wygłosiliśmy trzy prelekcje na temat:

      1.      ,,Pełnowartościowy język u nie/słyszącego dziecka CODA (skrót od Children Of Deaf Adults);
2.     
,,Komunikacja Głuchego rodzica z słyszącym dzieckiem (CODA);
3.     
,,Droga edukacyjna niesłyszącego dziecka”.

           Na zakończenie festiwalu zetknęliśmy ze sobą ,,dwa światy” tzn. osób słyszących i Głuchych będących uczestnikami imprezy.

PARTNERZY PROJEKTU:
Centrum Polskiego Języka Migowego,
Fundacja Akademia Młodych Głuchych
,
Fundacja Kultury bez Barier,
Fundacja „DEAF RESPECT”.