KONCEPCJA:

Główną ideą projektu pt. ,,Muzea w Polskim Języku Migowym” zaplanowanego na lata 2020-2021, jest zapewnienie dostępu do dziedzictwa kulturowego osobą z deficytem słuchu, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu g/Głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polaków. Tak właśnie, powstał pomysł stworzenia bezpłatnej aplikacji w formie przewodnika po sześciu wybranych muzeach w Polsce dla osób  g/Głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących w ich języku – polskim języku migowym. Wszystkie treści będą wyświetlane w postaci filmów wideo poprzez odczytanie kodu QR. Informacje na filmie będą pokrywać się z informacjami, które tłumaczone są na potrzeby turystów zagranicznych, a przechowywane będą w aplikacji ,,Muzea w Polskim Języku Migowym”.

Poza aplikacją w ramach projektu zapewnimy:

  •  Przygotowanie pracowników muzeów do kontaktu z osobami z wadą słuchu. Pracownicy zostaną przeszkoleni przez Centrum Polskiego Języka Migowego, partnera projektu. W trakcie szkolenia poznają, program ,,Obsługi Głuchego zwiedzającego”, podstawy komunikacji z osobami z wadą słuchu, obsługę aplikacji ,,Muzea w Polskim Języku Migowym”.
  •  Warsztaty muzealne połączone ze zwiedzaniem przez grupy zorganizowane z wadą słuchu. Do udziału w warsztatach zaprosimy szkoły dla osób g/Głuchych.
  •  Reklamę, stworzymy stronę internetową promującą aplikację oraz zawierającą listę muzeów, dostępnych dla g/Głuchego zwiedzającego. Przeprowadzimy kampanię, umieścimy informację o dostępności muzeum na portalach tematycznych dla g/Głuchych, wyprodukujemy filmy promocyjne, nośniki reklamowe (rollupy), zorganizujemy wydarzenie inauguracyjne w muzeum.

     PARTNERZY PROJEKTU:
     Centrum Polskiego Języka Migowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych” oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego