polskijezykmigowy

Misja

Celem nadrzędnym Fundacji jest działanie na rzecz dostępności dla Głuchych w kulturze, sporcie, religii, edukacji oraz w życiu codziennym. Niwelowanie barier wynikających z wady słuchu, integracja społeczna i aktywizacja w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, zawodowej, religijnej, informacyjnej, sportowej i rekreacyjnej.

Kim jesteśmy?

Wkręceni w popularyzację polskiego języka migowego i kultury Głuchych.

Fundacja Polskiego Języka Migowego to doświadczony i pełen pasji zespół ekspertów dostępności na rzecz Głuchych i polskiego języka migowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w podniesieniu rangi polskiego języka migowego, ułatwiamy życie codziennie osób z wadą słuchu. Mamy niegasnącą wiarę w zespole, dlatego ciągle szukamy nowych i innowacyjnych pomysłów, by niwelować różne istniejące bariery.

polski język migowy to może i mały świat,
ale za to piękny i niepowtarzalny!

Co robimy?

Popularyzujemy Polski Język Migowy (PJM) i kulturę Głuchych; upowszechniamy komunikację w PJM; popularyzujemy PJM w środkach masowego przekazu: w kulturze, w instytucjach edukacyjnych i innych instytucji publicznych; uczymy dzieci, młodzież oraz dorosłych PJM; opowiadamy o specyficzności Głuchych; wspieramy firmy i instytucje w dotarciu do niszowej grupy, jaką jest grupa z wadą słuchu; wspieramy osoby z wadą słuchu w życiu codziennym dostosowując im dokumenty, filmy poprzez nagrywania w PJM oraz wprowadzenie napisów.

Misja

Celem nadrzędnym Fundacji jest działanie na rzecz dostępności dla Głuchych w kulturze, sporcie, religii, edukacji oraz w życiu codziennym. Niwelowanie barier wynikających z wady słuchu, integracja społeczna i aktywizacja w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, edukacyjnej, zawodowej, religijnej, informacyjnej, sportowej i rekreacyjnej.

Kim jesteśmy?

Wkręceni w popularyzację polskiego języka migowego i kultury Głuchych. Fundacja Polskiego Języka Migowego to doświadczony i pełen pasji zespół ekspertów dostępności na rzecz Głuchych i polskiego języka migowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w podniesieniu rangi polskiego języka migowego, ułatwiamy życie codziennie osób z wadą słuchu. Mamy niegasnącą wiarę w zespole, dlatego ciągle szukamy nowych i innowacyjnych pomysłów, by niwelować różne istniejące bariery.

Projekty

Ciągle jesteśmy zabiegani, myślimy o wszystkim i o niczym, ale czas na projekty zawsze znajdujemy.
Rzuć okiem na nasze realizowane projekty.