Logo: wkrótce

Nazwa projektu: Biblia w Polskim Języku Migowym

Głównym zadaniem w projekcie “Biblia w Polskim Języku Migowym” jest stworzenie niekomercyjnej strony internetowej, w ramach której funkcjonować będzie przetłumaczona Biblia Tysiąclecia wydawnictwa Pallottium na Polski Język Migowy. Wszystko to z myślą o głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polakach, których jest około pięćset tysięcy, aby zapewnić im dostępność do kultury oraz o księżach prowadzących Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce – w celu polepszenia integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Strona internetowa projektu: www.bibliawpjm.pl

Termin realizacji: 2021-2022

Kontakt: Agata Herc  – kierownik projektu,
telefon: +48 665 644 779
emailbibliawpjm@polskijezykmigowy.pl 

Partnerzy projektu:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego