Biblia w Polskim Języku Migowym

Głównym zadaniem w projekcie “Biblia w Polskim Języku Migowym” jest stworzenie niekomercyjnej strony internetowej, w ramach której funkcjonować będzie przetłumaczona Biblia Tysiąclecia wydawnictwa Pallottium na Polski Język Migowy.

Muzea w Polskim Języku Migowym

Główną ideą projektu pt. ,,Muzea w Polskim Języku Migowym” jest zapewnienie dostępu do dziedzictwa kulturowego osób z deficytem słuchu, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu g/Głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polaków.

COOLturalny Festiwal Głuchych

COOLturalny Festiwal Głuchych miało na celu rozpowszechnić kulturę Głuchych wśród słyszących biorących udział w Festiwalu Kultury Bez Barier organizowanych corocznie przez Fundację Kultury Bez Barier.

Obóz Polskiego Języka Migowego dla rodziców z dziećmi

Głównym celem obozu dla dzieci i rodziców była nauka polskiego języka migowego oraz usprawnienie komunikacji za jego pośrednictwem, przełamanie barier pomiędzy najbliższymi członkami rodziny.