Nazwa projektu: Muzea w Polskim Języku Migowym

Główną ideą projektu pt. ,,Muzea w Polskim Języku Migowym” jest zapewnienie dostępu do dziedzictwa kulturowego osób z deficytem słuchu, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu g/Głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polaków. Tak właśnie, powstał pomysł stworzenia bezpłatnej aplikacji w formie przewodnika po muzeach w Polsce dla osób g/Głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących w ich języku – polskim języku migowym. Wszystkie treści są wyświetlane w postaci filmów wideo. Informacje na filmie pokrywają się z informacjami, które tłumaczone są na potrzeby turystów zagranicznych, a przechowywane są w aplikacji ,,Muzea w Polskim Języku Migowym”. Docelowo w aplikacji mają znaleźć się wszystkie chętne do współpracy muzea w Polsce.

Strona internetowa projektu: www.muzeawpjm.pl

Termin realizacji: 2020-2021

Kontakt: Karolina Bocian  – kierownik projektu,
telefon: +48 663 970 449
email:
muzeawpjm@polskijezykmigowy.pl 

Partnerzy projektu:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego