polskijezykmigowy

Nasze zrealizowane projekty:

Talking Hands

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej
i intuicyjnej platformy internetowej dla osób zainteresowanych nauką podstaw języka migowego w ramach współpracy z 6 krajami europejskimi.

Mickiewicz Miga

Głównym zadaniem w projekcie “Mickiewicz miga” jest stworzenie niekomercyjnej strony internetowej,
w ramach której funkcjonować będą przetłumaczone dzieła Adama Mickiewicza na polski język migowy.

Biblia w Polskim Języku Migowym

Głównym zadaniem w projekcie “Biblia w Polskim Języku Migowym” było stworzenie niekomercyjnej strony internetowej, w ramach której funkcjonuje przetłumaczona Biblia Tysiąclecia wydawnictwa Pallottium na polski język migowy.

Muzea w Polskim Języku Migowym

Główną ideą projektu ,,Muzea w Polskim Języku Migowym” było zapewnienie dostępu do dziedzictwa kulturowego osób z wadą słuchu, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu g/Głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polaków.

COOLturalny Festiwal Głuchych

COOLturalny Festiwal Głuchych miało na celu rozpowszechnić kulturę Głuchych wśród słyszących biorących udział w Festiwalu Kultury Bez Barier organizowanych corocznie przez Fundację Kultury Bez Barier.

Obóz PJM dla rodziców z dziećmi

Głównym celem obozu dla dzieci i rodziców była nauka polskiego języka migowego oraz usprawnienie komunikacji za jego pośrednictwem, przełamanie barier pomiędzy najbliższymi członkami rodziny.