polskijezykmigowy

Nazwa projektu: Biblia w polskim języku migowym

Głównym zadaniem w projekcie “Biblia w polskim języku migowym” było stworzenie niekomercyjnej strony internetowej, w ramach której funkcjonuje przetłumaczona Biblia Tysiąclecia wydawnictwa Pallottium na polski język migowy. Projekt został zrealizowany z myślą o głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polakach, których jest około pięćset tysięcy, aby zapewnić im dostępność do kultury oraz o księżach prowadzących Duszpasterstwa Niesłyszących w Polsce – w celu polepszenia integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.


Strona internetowa projektu: www.bibliawpjm.pl

Termin realizacji: 2021-2022

Partnerzy projektu:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego