polskijezykmigowy

COOLturalny Festiwal Głuchych miało na celu rozpowszechnić kulturę Głuchych wśród słyszących biorących udział w Festiwalu Kultury Bez Barier organizowanych corocznie przez Fundację Kultury Bez Barier. Osoby słyszące mieli okazję dowiedzieć się czegoś o Głuchych oraz nauczyć się polskiego języka migowego w praktyce. Ważne było też dostrzeżenie przez uczestników festiwalu, że polski język migowy to alternatywa języka polskiego służąca do komunikacji ze społecznością osób g/Głuchych. COOLturalny Festiwal Głuchych to też były różnorodne wydarzenia dostępne dla osób Głuchych takie jak: warsztaty, występy artystyczne, giełda organizacji działających na rzecz Głuchych i Słabosłyszących. Fundacja PJM miało okazję wygłosić w ramach festiwalu prelekcje na temat pełnowartościowego języka u nie/słyszącego dziecka CODA, komunikacji Głuchego rodzica z słyszącym dzieckiem (CODA) czy drodze edukacyjnej niesłyszącego dziecka. Oprócz prelekcji zorganizowaliśmy również warsztaty z polskim językiem migowym w roli głównej dla dzieci jak i dorosłych.

Strona internetowa: Coolturalny Festiwal Głuchych

Termin realizacji: 2019

Zdjęcia z festiwalu:

Partnerzy festiwalu: