polskijezykmigowy

Nazwa projektu: Mickiewicz Miga

Głównym zadaniem w projekcie “Mickiewicz miga” jest stworzenie niekomercyjnej strony internetowej, w ramach której funkcjonować będą przetłumaczone dzieła Adama Mickiewicza na polski język migowy. Projekt jest robiony z myślą o głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polakach, których jest około czterysta tysięcy, aby zapewnić im dostępność do kultury i literatury polskiej oraz języka polskiego w celu polepszenia integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu za pomocą zniesienia bariery kulturowo-językowej, a także wspólnej celebracji Roku Romantyzmu Polskiej, która odbędzie się w 2022 roku ustanowionym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17.11.2021r

Strona internetowa projektu: www.mickiewiczmiga.pl

Termin realizacji: 2022-2023

Partner projektu:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego