polskijezykmigowy

Nazwa projektu: Muzea w polskim języku migowym

Główną ideą projektu pt. ,,Muzea w polskim języku migowym” było zapewnienie dostępu do dziedzictwa kulturowego osób z wadą słuchu, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu g/Głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących Polaków. Tak właśnie, powstał pomysł stworzenia bezpłatnej aplikacji w formie przewodnika po muzeach w Polsce dla osób g/Głuchych, słabosłyszących i niedosłyszących w ich języku – polskim języku migowym. Wszystkie treści są wyświetlane w postaci filmów wideo. Informacje na filmie pokrywają się z informacjami, które tłumaczone są na potrzeby turystów zagranicznych, a przechowywane są w aplikacji ,,Muzea w polskim języku migowym”. Docelowo w aplikacji mają znaleźć się wszystkie chętne do współpracy muzea w Polsce.

Strona internetowa projektu: www.muzeawpjm.pl

Termin realizacji: 2020-2021

Partnerzy projektu:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego