polskijezykmigowy

Nazwa projektu: Obóz Polskiego Języka Migowego dla rodziców z dziećmi

Głównym celem obozu dla dzieci i rodziców była nauka polskiego języka migowego oraz usprawnienie komunikacji za jego pośrednictwem, przełamanie barier pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Ukazanie języka migowego jako środka komunikacji zmierzającego do wzajemnego porozumienia się na różnych płaszczyznach. Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. *Dzieci w trakcie obozu, ucząc się przez zabawę, poznały słownictwo z następujących obszarów: członkowie rodziny, dom, kolory, ubrania, zwierzęta, warzywa, owoce. Po zajęciach warsztatowych brały udział w proponowanych aktywnościach z zakresu animacji czasu wolnego na świeżym powietrzu. Rodzice, podczas obozu, nabywali wiedzy o polskim języku migowym od strony praktycznej i teoretycznej. Cały tok zajęć został dostosowany do indywidualnych możliwości oraz potrzeb uczestników.

Termin realizacji: lato 2019

Zdjęcia z obozu: